Privacyverklaring Inge Hoogeveen

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Inge Hoogeveen aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Deventer aan de Sluisstraat 23-25 (7411EE), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 59880007 en draagt de naam Inge Hoogeveen is per e-mail te bereiken via info@ingehoogeveen.com en telefonisch via 0640552020.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

 

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07/11/2019.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u het contactformulier op de website invult. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw voor –en achternaam en e-mailadres. De persoonsgegevens worden in eerste instantie gebruikt om contact met u op te nemen. Het e-mailadres kan daarnaast ook gebruikt worden om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen tot het moment van uitschrijving, hierna worden enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de Belastingdienst en het afhandelen van facturen voor een wettelijk vastgestelde periode bewaard. Hieronder vallen onder andere uw voor –en achternaam, telefoonnummer, adresgegevens en bankrekeningnummer.

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: namelijk de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van de diensten. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk voor Inge Hoogeveen om contact met u op te nemen en zijn diensten verder uit te voeren. Daarnaast is Inge Hoogeveen verplicht een aantal gegevens te bewaren betreffende de facturen en belastingaangifte.

Daarnaast wordt bij het contactformulier middels een actieve handeling, namelijk het aanvinken van een hokje, toestemming gevraagd aan u om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Cookies  

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Inge Hoogeveen om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Indien u de website van Inge Hoogeveen bezoekt zal met behulp van Facebookpixels, Google Analytics bijgehouden worden welke pagina’s u bezoekt.

Ook zal met behulp van Activecampaign tracking gebruik worden gemaakt van retargeting. Door middel van het verwerken van analytics data kunnen wij dan inzien hoeveel bezoekers de site heeft en een op maat gemaakte content aanbieden.


Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Inge Hoogeveen. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Inge Hoogeveen is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Inge Hoogeveen. Het betreft de volgende verwerkers:

  1. ActiveCampaign, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.
  2. PayPro, voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen. De betalingen en facturen worden door Paypro verwerkt.

 

Met de bovenstaande bedrijven zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Deze verwerkersovereenkomsten dienen de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens gelijk te trekken.

 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@ingehoogeveen.com. Indien u een klacht wil indienen over Inge Hoogeveen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit ofwel doen door een mail te sturen naar info@ingehoogeveen.com, ofwel doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.