Keuzes maken: gebruik je HQ.

Als high performing leider, expert en ondernemer wil je steeds die juiste keuze maken. Je draagt veel verantwoordelijkheid, dus wil je verstandig zijn én verantwoord handelen: weten wat je doet en optimaal resultaat realiseren voor je bedrijf en opdrachtgevers. Bulletproof, weloverwogen en goed doordacht.

Dus ben je bij het maken van belangrijke keuzes geneigd je ratio (IQ) boven het hart (HQ) en de cognitie boven je gevoel te plaatsen. Objectiviteit en wetenschap boven subjectiviteit te verkiezen en strategisch denken voorrang te geven op je intuïtie.  Herkenbaar?

Superhandig en noodzakelijk als je onderzoekswerk doet waarbij er wetmatigheden zijn, natuurwetten, die een oorzaak en gevolg voorspellen. Of als je technologische ontwikkelingen door te rekenen hebt, om bijvoorbeeld de gebruiksveiligheid te checken en garanderen.

Maar als het gaat om de business van het hart; over de dingen die jij als mens achter de professional nodig hebt; de keuzes die je te maken hebt, omdat:

  • je je al veel te lang gestrest en moe voelt;
  • je niet toekomt aan datgene dat je écht waardevol en nuttig vindt;
  • je nauwelijks nog ontspannen kunt;
  • de balans tussen werk en privé compleet verdwenen is;
  • je weinig plezier of energie mee ervaart;

… In hoeverre helpt het dan nog om in je hoofd te blijven steken, te redeneren of te piekeren?

Zodra je keuzes wilt maken ten behoeve van jouw geluk, inspiratie, voldoening en welzijn, dan heeft rationaliseren weinig zin, zijn externe data niet helpend en heb je niks aan ‘objectieve’ bronnen.

Ik bedoel: Je kunt ‘objectief’ gezien de ideale carrière hebben, in een mooi huis wonen, liefdevolle mensen om je heen hebben maar je tóch ongelukkig of onvervuld voelen. Wat ga je dan doen met al die ‘feiten’?

HQ: hartintelligentie 

De beste manier om te wéten te komen wat je nodig hebt, is door innerlijk bewustzijn te creëren, door te letten op wat je lichaam en hartintelligentie (HQ) je vertellen (via lichaamssignalen en emoties) en door te letten op je energie.

Bijvoorbeeld door die JA’s en NEE’s van binnenuit te gaan observeren, toe te laten en te horen. En deze vervolgens te vertalen naar je behoeften en aspiraties: naar wat jij wilt en nodig hebt.

Je hebt te gaan vertrouwen op jezelf: 100%. Dat is de enige weg die je verder helpt.

Pas als je je verbindt met jezelf, kun je namelijk de juiste prioriteiten stellen die zowel jouw zakelijke als je persoonlijke business behartigen.

Dán kun je effectief kiezen, wetend en voelend dat het klopt: gebaseerd op jouw behoeften en in lijn met jouw doelen. Dán kun je doelgericht handelen ten behoeve van je welzijn en kunnen verstand en gevoel optimaal hun bijdrage leveren.

En kun je de juiste zaken prioriteit geven. Quality of life boven quantity of work. Eindelijk.