Starten als ZZP-er

Merk je dat je steeds vaker gedachten hebt uit je loondienst structuur te willen breken, omdat je je werk graag op je eigen manier inricht en uitvoert? Voel je dat je het belangrijk vindt om vanuit je eigen visie en werkwijze te werken & dat je graag onafhankelijk vorm geeft aan je werkzaamheden?

Zou je het liefst zelfstandig gaan ondernemen, maar voel je je geremd door beren op de weg en spanningen over financiële onzekerheid?

Neem contact met me op. Ik begeleid graag buiten de kaders denkende professionals die op eigen wijze als ZZP-er aan de slag willen gaan.

Mogelijke elementen:

  • je unieke visie, missie en toegevoegde waarde helder krijgen en kunnen vertalen naar een passende dienst voor jouw klanten (en het scherp krijgen van je niche en je ‘professional brand’);
  • ontdekken welke randvoorwaarden je in jezelf en in je (te creëren) omgeving nodig hebt als fundering om je bedrijf op te bouwen;
  • het leren hanteren van gevoelens van onzekerheid;
  • het doorprikken van doemscenario’s die op (kunnen) spelen bij het loslaten van ‘loondienst-zekerheid’ en/of de gouden kooi;
  • komen tot een voor jou haalbare volgorde in te nemen (praktische en mentale) tussenstappen op weg naar je eigen bedrijf;
  • helder krijgen welke externe hulpbronnen nodig zijn en bij wie of waar je de benodigde informatie of kennis vandaan haalt (of wat je uitbesteden kunt als ondernemer).