Innerlijk leiderschap

Ben je intelligent, maar is de balans tussen ratio en gevoel scheef gegroeid en leef je vooral vanuit je hoofd? Wil je meer balans tussen denken en voelen en meer invloed op je handelen?

Vanuit innerlijk leiderschap kun je ineffectieve communicatiepatronen doorbreken en bewuster, vrijer en spontaner leven. Je kunt flexibeler reageren op omstandigheden, mensen en situaties en staat aan het roer van je eigen  keuzes, zowel in je zakelijke als je persoonlijke leven.

Mogelijke elementen:

  • Lichaamsbewustzijn
  • Waarden her-ijken
  • Hoe lichaamssensaties/ gevoelens werken (en hun functie)
  • In het nu leven, in flow met de huidige realiteit
  • Van ‘fear’ naar ‘excitement’: ondanks spanning toch je doelen realiseren
  • IQ, EQ en HQ met elkaar verbinden: effectief innerlijk leiderschap
  • Aannames herkennen, helder communiceren
  • Eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid
  • Emotionele draagkracht