Innerlijk leiderschap

Ben je zelfbewust, maar is de balans tussen ratio en gevoel scheef gegroeid en leef je vooral vanuit je hoofd? Wil je werken aan je emotionele intelligentie en vanuit een grotere ‘emotionele volwassenheid’ om kunnen gaan met je eigen gevoelens en behoeften in relatie tot anderen?

Wil je meer autonomie ontwikkelen en opener en meer ontspannen in contact kunnen ‘zijn’ met de mensen om je heen, in je relatie of met de mensen die je leiding geeft?

Ik begeleid je bij dit stuk innerlijke groei door met jou van je hoofd naar je gevoel te bewegen en stil te staan bij je innerlijke belevingen, waarnemingen en ervaringen.

Door je emoties te leren kennen, ze toe te laten en te kunnen dragen, kun je vrijer en spontaner in het leven komen te staan. Vanuit meer raakbaarheid kun je trouwer zijn aan wie je bent, wat je voelt en wat je wilt. Je kunt dan, ondanks kwetsbaarheid, spanning, angst, boosheid of teleurstelling, opener in contact blijven – meer jezelf zijn- .

Vanuit eigenheid en emotionele draagkracht kun je eventuele ongewenste communicatiepatronen gaan doorbreken en vrijer, spontaner en flexibeler reageren op omstandigheden, mensen en situaties.

Mogelijke elementen:

  • De rol van angst en je overleefreacties
  • Loskomen van de angst voor het voelen zelf
  • Emoties toelaten en erkennen
  • Stil staan bij wat gevoelens je te zeggen hebben
  • Zelfacceptatie en heel-zijn
  • Hoe emoties werken (emoties als golven)
  • Eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid
  • van innerlijk kind naar volwassenheid
  • Gemis en verlangens
  • Omgaan met emoties van anderen